Selecteer een pagina

DISCLAIMER

BUNA COFFEE KITCHEN & WINE BAR

Disclaimer van buna coffee kitchen & wine bar

Deze website is een uitgave van BUNA Coffee Kitchen & Wine Bar. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. BUNA Coffee Kitchen & Wine Bar kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. BUNA Coffee Kitchen & Wine Bar verstrekt met deze website alleen informatie over producten en diensten die door BUNA Coffee Kitchen & Wine Bar worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. BUNA Coffee Kitchen & Wine Bar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Hoewel BUNA Coffee Kitchen & Wine Bar alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Merkbaar Creatieve Reclamemakers niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. Verwijzingen naar sites die niet door BUNA Coffee Kitchen & Wine Bar worden onderhouden zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel BUNA Coffee Kitchen & Wine Bar uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door BUNA Coffee Kitchen & Wine Bar worden onderhouden wordt afgewezen.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van BUNA Coffee Kitchen & Wine Bar. Eenieder die toegang heeft verkregen tot de website van BUNA Coffee Kitchen & Wine Bar, wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.